< powrót do bloga

psycholog czy psychoterapeuta – kto jest kim?

O Terapii, Wszystkie wpisy

Kiedy pojawiają się problemy emocjonalne i człowiek szuka pomocy, można nie mieć głowy do tego, by dokładnie sprawdzać, czym zajmuje się dany specjalista i co właściwie znaczą jego tytuły.

Klienci / pacjenci bazują na podstawowym zaufaniu do zawodu, zakładają profesjonalizm, etyczne postępowanie oraz dobre intencje. Równolegle coraz więcej osób świadomie podchodzi do wyboru specjalisty i wcześniej dokładnie sprawdza, kto i czym się zajmuje. Jak to wygląda w Polsce?

Zacznijmy od psychologa

Psycholog to absolwent 5-letnich studiów magisterskich rozpoczynających się po maturze (zgodnie z ustawą z dn. 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów). Podczas kształcenia uniwersyteckiego, studenci wybierają ścieżki lub specjalności, zbieżne ze swoimi zainteresowaniami, które ukierunkowują ich wiedzę i przyszłą pracę zawodową. Psychologia to dziedzina, która zajmuje się szeroko pojętym zdrowiem bio-psycho-społecznym, dlatego do wyboru są specjalności związane m.in. z psychologią pracy i organizacji, psychologią społeczną, psychologią oświaty i edukacji, psychologią dziecka, rehabilitacji i niepełnosprawności czy psychologią kliniczną. Absolwent jest przygotowany do diagnostyki, profilaktyki, prowadzenia badań naukowych i udzielania podstawowej pomocy psychologicznej w zróżnicowanym środowisku pracy w zależności od swoich praktycznych zainteresowań. Psycholog jest zawodem samodzielnym.

W ostatnich latach, powstają prywatne szkoły i uczelnie wyższe, próbujące zachęcić słuchaczy kierunkami kształcenia związanymi z psychologią (psychologia na Uniwersytetach to wciąż jeden z najbardziej obleganych kierunków kształcenia). Szkoły te oferują naukę trwającą rok – dwa czasem trzy lata, bywa, że bez matury, wprowadzając w błąd kandydatów, którzy de facto nie będą mogli posługiwać się tytułem psychologa. Warto wiedzieć, że ukończenie tego typu szkoły, nie daje uprawnień, jakie posiadają psycholodzy po studiach magisterskich i nie gwarantuje prawa wykonywania zawodu.

Podstawowy czas kształcenia w zawodzie psychologa = studia mgr = 5 lat.

Po studiach psycholog, pracujący zawodowo w ochronie zdrowia, może kontynuować naukę aplikując na specjalizację w dziedzinie Psychologii Klinicznej, podlegajacej ustawie o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Kształcenie trwa 4 lata i zakończone jest państwowym egzaminem specjalizacyjnym, zbieżnym z pozostałymi egzaminami specjalizacyjnymi, jakie zdają lekarze czy pielęgniarki.

Podstawowy czas kształcenia w zawodzie specjalisty psychologii klinicznej = studia mgr + specjalizacja = 9 lat.

Długa droga psychoterapeuty

Kolejny niezależny zawód w dziedzinie psyche. Psychoterapeuta to specjalista przygotowany do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zaburzeń psychicznych, specyficznymi technikami i metodami psychoterapeutycznymi w oparciu o relację terapeutyczną. Zajmuje się zdrowiem psychicznym, jest ściślej ukierunkowany na pracę w lecznictwie. Kieruje się unikalnym kodeksem etyki, stawiającym dobro pacjenta na pierwszym planie. Praktykowanie zawodu psychoterapeuty wymaga przygotowania osobowościowego i wysokiej moralności.

Aktualnie nie ma obowiązującej ustawy o zawodzie psychoterapeuty i psychoterapii (prace w toku). Formalne ramy ustanawiane są m.in przez Polską Federację Psychoterapii, Towarzystwa Naukowe oraz organizacje kształcące i certyfikujące psychoterapeutów. Kształcenie psychoterapeutyczne rozpoczyna się po ukończeniu studiów magisterskich o kierunku humanistycznym, społecznym lub studiów medycznych (psychoterapeuta nie musi być psychologiem, choć do dyplomu i certyfikatu będzie musiał uzupełnić wiedzę z psychologii klinicznej). Przyszły psychoterapeuta wybiera nurt teoretyczny najbliższy jego rozumieniu i intuicji np. w jednej ze szkół kształcącej zgodnie ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii lub European Association for Psychotherapy. W Polsce dostępnych jest ponad 20 kierunków psychoterapeutycznych.

Droga edukacyjna psychoterapeuty składa się ze szkolenia teoretycznego i praktycznego, doświadczeń własnej psychoterapii, superwizji i staży klinicznych. Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest udokumentowanie konkretnej liczby lat / liczby godzin pracy psychoterapeutycznej z pacjentami pod stałą superwizją, spełnienie pozostałych wymogów formalnych i zdanie egzaminu. Psychoterapeuci będący w trakcie tego procesu, posługują się tytułem – psychoterapeuta w trakcie szkolenia lub psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

Podstawowy czas kształcenia w zawodzie psychoterapeuty = studia mgr + szkoła psychoterapii + praktyka pod superwizją = 12 – 15 lat.

Lekarz w dziedzinie psychiatrii

Lekarz psychiatra to lekarz medycyny, którego główne zainteresowania naukowe wiążą się z leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Jest przygotowany do rozpoznawania i biologicznego leczenia problemów zdrowia psychicznego, czyli farmakoterapii. Często ma teoretyczne podstawy nt. głównych podejść i nurtów psychoterapeutycznych, jednak bez ukończenia szkoły psychoterapii, nie jest przygotowany do jej praktykowania. Pacjenci są tego coraz częściej świadomi i rzadziej wyrażają zdziwienie, że lekarz psychiatra nie prowadzi z nimi rozmów psychoterapeutycznych – choć są i tacy, którzy są do tego przygotowani i to robią. Ważne, by lekarz psychiatra potrafił uważnie słuchać i obserwować pacjenta, ponieważ rozpoznanie stawia przede wszystkim na podstawie dokładnego wywiadu.

Podstawowy czas kształcenia w zawodzie lekarza psychiatrii = studia medyczne + staż + specjalizacja = 11 – 12 lat.

Wszystkie wpisy >

o nas

Jesteśmy specjalistami zdrowia psychicznego

Głównym obszarem naszej pracy jest psychoterapia dorosłych i starszej młodzieży.  Oferujemy konsultacje psychiatryczne dla osób pełnoletnich. Wykonujemy badania neuropsychologiczne w każdym wieku.

Podchodzimy indywidualnie do każdego kto do nas przychodzi. Podstawą naszej pracy jest tworzenie bezpiecznej relacji. Dzięki niej można odkrywać te części siebie, dla których dotąd nie było miejsca.

Nasz zespół terapeutów uważnie Cię wysłucha, zrozumie Twoje doświadczenia i stworzy przestrzeń, w której możesz bezpiecznie podzielić się swoimi myślami i uczuciami.

O NAS

Uważna Pracownia Terapii

Jesteśmy specjalistami zdrowia psychicznego. Głównym obszarem naszej pracy jest psychoterapia dorosłych i starszej młodzieży. Oferujemy konsultacje psychiatryczne dla osób pełnoletnich. Wykonujemy badania neuropsychologiczne w każdym wieku.

Podchodzimy indywidualnie do każdego kto do nas przychodzi. Podstawą naszej pracy jest tworzenie bezpiecznej relacji. Dzięki niej można odkrywać te części siebie, dla których dotąd nie było miejsca.

Pracuj z nami