Regulamin usług

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące zasad funkcjonowania Uważnej Pracowni Terapii, w tym zasad rezerwacji spotkań, dokonywania płatności, zmiany lub odwołania wizyt, a także zasad przeprowadzania i przebiegu wizyt terapeutycznych. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@uwaznapracownia.pl lub bezpośrednio przez formularz, który można znaleźć tutaj.

 

REJESTRACJA

  1. Rejestracja wizyt u specjalistów możliwa jest telefonicznie pod nr. tel. +48 796 038 230, bądź internetowo.

    
   PŁATNOŚCI

   2. Usługi objęte są płatnością zgodnie z aktualnie obowiązującym cenami podanymi na stronie lub zgodnie z cennikiem dostępnym bezpośrednio w placówce Uważnej Pracowni Terapii.

   Akceptowane formy płatności to:

   • gotówka,
   • karta płatnicza
   • przelew bankowy
   • BLIK

   3. W przypadku konsultacji on-line wymagana jest przedpłata zaksięgowana na 24h przed zaplanowanym terminem wizyty.

   • Rachunek bankowy:  ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066
   • Tytułem: data wizyty, imię i nazwisko terapeuty.

   4. Z przelewów mogą korzystać również pacjenci będący w trakcie psychoterapii, pod warunkiem opłacenia jednym przelewem wszystkich sesji z danego miesiąca.

   • Przelew powinien wpłynąć do ostatniego dnia bieżącego miesiąca
   • Rachunek bankowy ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066.
    
   ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU WIZYTY

    

   5. W przypadku NIEOBECNOŚCI lub NIEODWOŁANIA WIZYTY z wymaganym wyprzedzeniem – min. 48h PACJENT PONOSI CAŁKOWITY KOSZT WIZYTY.

   6. W przypadku spóźnienia pacjenta, czas spotkania nie ulega przedłużeniu.

    
   PRZEBIEG SPOTKANIA / WIZYTY

    

   7. Podczas konsultacji specjalista ocenia, czy problem, z którym zgłasza się pacjent leży w zakresie jego kompetencji. W wyniku diagnozy może uznać, że problematyka, z którą zgłasza się pacjent wymaga skierowania do innego profesjonalisty.

   8. W procesie psychoterapii obowiązują szczegółowe zasady ustalane z psychoterapeutą w ustnym lub pisemnym kontrakcie terapeutycznym dotyczące w szczególności:

   • częstotliwości sesji
   • sposobu umawiania
   • odwoływania i zmiany terminu sesji terapeutycznych
   • nagrań sesji i in.

    

   KWALIFIKACJE I ZOBOWIĄZANIA SPECJALISTÓW

    

   9. Specjaliści zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej. Wyjątek stanowią sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia, sytuacje regulowane odrębnymi przepisami prawnymi oraz superwizje będące nieodłączną częścią psychoterapii.

   10. Specjaliści świadczą usługi zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Specjaliści zobowiązani są do udzielania wyczerpujących informacji na temat swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stosowanych metod terapeutycznych. Nie są zobowiązani do udzielania informacji o życiu osobistym.

   10. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, praca psychologów i psychoterapeutów poddawana jest regularnej superwizji u doświadczonych superwizorów.

    

    

    

    

   Ostatnia aktualizacja: 15.08.2023