jesteśmy tu dla ciebie

poznaj
nasz zespół

Jesteśmy zespołem specjalistów zdrowia psychicznego. Zajmujemy się diagnozą, terapią i leczeniem.

We provide help to English-speaking clients.
We offer counselling, psychotherapy and psychiatric consultations both in person and online.

Please see below which of our specialists is working with English-speaking clients. If you have any questions just contact us at kontakt@uwaznapracownia.pl.

Kamila fryc

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka, diagnostka z zakresu neuropsychologii, założycielka Uważnej pracowni terapii

Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, które doświadczają objawów zaburzeń emocjonalnych, mają powtarzające się trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpią i nie potrafią same znaleźć sposobów na to, by zmienić coś w sobie lub swoim życiu. Na sesjach ważna jest dla mnie niespieszność i uważność, by pełniej zobaczyć i usłyszeć. Fascynuje mnie nasza ludzka złożoność. Procesy na styku mózgu i umysłu, emocji i ciała, ducha i materii. 

Wykonuję diagnozy neuropsychologiczne osób dorosłych, badania pod kątem ADHD oraz innych zaburzeń neurorozwojowych (m.in. wstępną ocenę zaburzeń integracji sensorycznej i niewygaszonych odruchów pierwotnych u osób dorosłych).  

Wykształcenie i doświadczenie

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz European Association for Psychotherapy (ECP holder). Pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Usługi, które świadczę:

 • psychoterapia dorosłych
 • badania neuropsychologiczne dorosłych
 • rehabilitacja neuropsychologiczna dorosłych

Wykształcenie:

 • Neuropsychologia kliniczna (2020)
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (2018)
 • Studium Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży KCP (2013)
 • Psychologia UAM (2012)
 • Zdrowie Publiczne UM (2008)

Doświadczenie:

 • szpitale: oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym, oddział rehabilitacji neurologicznej, oddział paliatywny, konsultacje na pozostałych oddziałach
 • poradnie medycyny pracy i badań profilaktycznych 
 • organizacje pozarządowe wspierające osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnościami
 • staże kliniczne w oddziałach psychiatrii i leczenia uzależnień

 

Zapraszam do współpracy osoby, które:

^

doświadczają problemów z samoakceptacją i trudności w relacjach

^

podejrzewają u siebie spektrum autyzmu

^

cierpią na dolegliwości emocjonalne i psychosomatyczne

pl | en

anna rewekant

lekarka, specjalista psychiatrii

Jestem lekarką, która nieustannie poszerza swoją wiedzę podczas licznych krajowych i międzynarodowych konferencji oraz sympozjów, w których uczestniczę zarówno jako słuchacz i wykładowca. Przyjmuję osoby pełnoletnie.

W 2022 odbyłam staż kliniczny w szpitalu psychiatrycznym w Kopenhadze w Danii, w 2023 w szpitalu psychiatrycznym w Ljubljanie na Słowenii, a w 2024 w szpitalu psychiatrycznym w Bristolu w Anglii. Rokrocznie reprezentuję Polskę na Europejskim Forum Rezydentów Psychiatrii.

Moją pracę wyróżnia skrupulatność i empatia.

Wykształcenie i doświadczenie

Jestem Przewodniczącą Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz członkinią zespołu badawczego międzynarodowego badania: „Ocena wpływu epidemii COVID-19 na zdrowie psychiczne”. 

Wykształcenie:

 • Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna  opiniowanie, edukacja, terapia (2020).
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (2017). List gratulacyjny Rektora. 

Doświadczenie:

 • poradnie zdrowia psychicznego
 • szpitale psychiatryczne w Polsce i w Europie
 • sekcja Kształcenia Specjalizacyjnego PTP oraz European Federation of Psychiatric Trainees
W codziennej praktyce zajmuję się leczeniem m.in.:
^

zaburzeń nastroju

^

zaburzeń lękowych, nerwicowych i związanych ze stresem (również stresem mniejszościowym)

^

schizofrenii i innych psychoz

^

zachowań kompulsywnych i myśli obsesyjnych

^

myśli samobójczych

^

bezsenności

Marcin bąk

Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi, które są w jakiś sposób zniewolone przez używki, pijących rodziców lub partnerów, które doświadczają przemocy w relacjach; przez lęki lub inne trudności. Największą satysfakcję daje mi możliwość uczestniczenia w rozwoju drugiego człowieka i towarzyszenie w uwalnianiu siebie do pełniejszego życia.

W psychoterapii opieram się na założeniach podejścia psychodynamicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wykształcenie i doświadczenie

Usługi, które świadczę:

 • psychoterapia osób dorosłych
 • psychoterapia młodzieży (od 16 r.ż.)

Wykształcenie:

 • Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień KBPN nr SP/1783/2020
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej KCP
 • Szkoła Terapii Uzależnień Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży KC

Doświadczenie:

 • ośrodek stowarzyszenia MONAR
 • poradnie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień 
 • placówki oświatowe i socjoterapeutyczne

Zapraszam do współpracy osoby, które:

^

określają siebie jako DDA lub DDD

^

czują się zniewolone przez objawy lub szkodliwe nawyki

^

cierpią na zaburzenia osobowości i różnego rodzaju problemy emocjonalne

pl | en

Krzysztof czapkowski

Psycholog, psychoterapeuta

Pracuję terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą. Pomagam osobom borykającym się z problemami natury emocjonalnej, doświadczającym lęków, kryzysów, depresji czy pogubienia w pędzie dzisiejszego świata. 

Swoją pracę opieram na zindywidualizowanym podejściu dążącym do wielopoziomowego zrozumienia przeżywanych problemów. Moją rolą jest aktywne towarzyszenie w tej drodze, wspieranie przepracowania doznanych traum i przezwyciężania ograniczeń. Na swój warsztat terapeutyczny wybrałem nurt Psychologii Analitycznej C.G. Junga. Posiadam ukończony kurs terapeutyczny, pozostaję w szkoleniu do uzyskania pełnej certyfikacji.

Wykształcenie i doświadczenie

Usługi, które świadczę:

 • psychoterapia dorosłych
 • psychoterapia nastolatków (od 16 r. ż.)

Wykształcenie:

 • Szkoła Doktorska UKSW w Warszawie, kierunek: psychologia (2021-obecnie) 
 • Kurs Psychoterapii Jungowskiej i Psychologii Analitycznej (2017-2021)
 • Psychologia UAM (2012-2017)

Doświadczenie:

 • indywidualna praktyka psychoterapeutyczna

Zapraszam do współpracy osoby, które:

^

przechodzą przez kryzysy, obniżenie nastroju, żałobę

^

pragną rozwijać swoje mocne strony

^

poszukują własnej tożsamości, chcą pracować ze swoją seksualnością

Maria Gliniecka

Psycholożka, Psychoterapeutka

Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, które doświadczają trudności w różnych obszarach życia cierpią z powodu pustki, problemów w relacjach, problemów emocjonalnych, doświadczają kryzysu lub mają poczucie, że coś jest nie tak. Chętnie pracuję z każdym, kto jest niepewny swojej wartości, komu towarzyszy wstyd, kto szuka siebie. 

Prowadzę konsultacje i terapię kobiet, które doświadczają trudności w relacjach z dzieckiem. Przyjmuję osoby z rozpoznaniem zaburzeń nastroju i osobowości skierowanych przez psychiatrę, jak również osoby, które poszukują wsparcia w samorozwoju.

Pracuję w nurcie analizy transakcyjnej. 

Wykształcenie i doświadczenie

Usługi, które świadczę:

 • psychoterapia dorosłych
 • terapia par i małżeństw

Wykształcenie:

 • Centrum Analizy Transakcyjnej (2020)
 • Psychologia UAM (2016)
 • Praca socjalna i resocjalizacja (2009)
 • Socjologia (2007)

Doświadczenie:

 • prywatna praktyka psychoterapeutyczna
 • jednostki pomocy społecznej 

Zapraszam do współpracy osoby, które:

^

doświadczają objawów zaburzeń psychicznych i emocjonalnych

^

mają trudności w relacjach

^

cierpią z powodu pomieszania, pogubienia w sobie i świecie

pl | en

Jakub handszu

Psychoterapeuta psychoanalityczny w szkoleniu

Przyjmuję do terapii osoby dorosłe. Pomagam zmierzyć się z trudnościami emocjonalnymi i bolesnymi dylematami życiowymi. 

Psychoterapia jest dla mnie metodą umożliwiającą odkrycie źródła dotykających człowieka problemów oraz metodą poznania samego siebie. Przyświeca mi idea, że każdy człowiek nosi w sobie potencjalną siłę do uzdrowienia oraz znalezienia harmonii, a zadaniem terapeuty jest towarzyszenie w odnalezieniu tego potencjału.

Pracuję w nurcie psychoanalitycznym w podejściu stworzonym przez Carla Gustava Junga. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej.

Wykształcenie i doświadczenie

Usługi, które świadczę:

 • psychoterapia dorosłych

Wykształcenie:

 • Szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie jungowskim – Stowarzyszenie Analityków Jungowskich w Warszawie (2020 – obecnie)
 • Szkoła doktorska– badanie psychologii Carla Junga – UAM (2022 – obecnie)
 • Studia magisterskie, literatura powszechna – UAM (2021)
 • Studia licencjackie – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2018)

Doświadczenie:

 • indywidualna praktyka psychoterapeutyczna

 

Zapraszam do współpracy osoby, które:

^

doświadczają zaburzeń depresyjno-lękowych

^

zmagają się z trudnościami relacyjnymi

^
borykają się z powracającymi traumami i bolesnymi wspomnieniami, które wpływają na aktualne życie

Sandra Koczorowska

Psycholożka, psychoterapeutka w szkoleniu

Na co dzień pracuję terapeutycznie z dorosłymi, którzy próbują zrozumieć siebie i otaczającą ich rzeczywistość, zmagają się z trudnościami w relacjach, poczuciem niedopasowania, silną frustracją z bliżej nieokreślonych powodów. 

Towarzyszę moim pacjentom w procesie poznawania siebie, zrozumienia nieświadomych powodów swojego działania, co z kolei pozwala na zmianę perspektywy i umiejętne radzenie sobie z trudnościami. 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wykształcenie i doświadczenie

Usługi, które świadczę:

 • psychoterapię osób dorosłych
 • psychoterapia młodzieży (od 16 r.ż.)

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (2020 obecnie)
 • Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia (2021)
 • Psychologia UAM (2019)

Doświadczenie:

 • poradnie zdrowia psychicznego i środowiskowe centra zdrowia psychicznego
 • staże na oddziale psychiatrii

Zapraszam do współpracy osoby, które:

^

doświadczają trudności w zakresie kontrolowania emocji i zachowania

^

mają objawy depresji i trudności z przystosowaniem do życia codziennego

^

cierpią z powodu poczucia niedopasowania i kryzysów życiowych

pl | en

wiktoria Kulas

Psycholożka z wykształceniem o profilu klinicznym i neuropsychologicznym, terapeutka biofeedback, terapeuta tDCS

Neuropsychologia jest moją pasją, zajmuję się nią od strony naukowej i terapeutycznej, asystując przy badaniach naukowych i prowadząc rehabilitacje neuropoznawczą oraz terapię psychologiczną opartą o wiedzę z dziedziny neuronauki. Pracuję z pacjentami, których wspólnym mianownikiem są pewne trudności lub odmienne funkcjonowanie neuropsychologiczne (tak jak w przypadku ADHD lub spektrum autyzmu). Prowadzę diagnostykę neuropsychologiczną dla osób z różnymi schorzeniami (neurologicznymi, kardiologicznymi).

Wykształcenie i doświadczenie

Po badaniu oferuję również wsparcie psychologiczne i rehabilitacje neuropoznawczą nakierowaną na poprawę zdiagnozowanych trudności. Prowadzę kompleksową diagnostykę w kierunku ADHD oraz terapię neuropsychologiczną z elementami terapii poznawczo-behawioralnych skierowaną do osób z rozpoznaniem ADHD lub ASD (spektrum autyzmu).

Usługi, które świadczę:

 • badania neuropsychologiczne dorosłych
 • terapia ADHD dorosłych i młodzieży (od 16 r. ż.)
 • rehabilitacja neuropsychologiczna dorosłych i młodzieży (od 16 r.ż.)

Wykształcenie:

 • Szkolenie z zakresu techniki mikropolaryzacji mózgu tDCS – Biomed (2022)
 • Szkolenie z zakresu techniki EEG –Biofeedback w Biomed (2022)
 • Terapia poznawczo-behawioralna w pracy z dorosłymi z ADHD – Szkoła Psychoterapii Crescentia (2022)
 • Psychologia UAM (2021)

Doświadczenie:

 • poradnia zdrowia psychicznego i ośrodek pomocy społecznej
 • staże w laboratoriach z obszaru neuronauki, neurofizjologii oraz psychologii kulturowej i badań międzykulturowych

Zapraszam do współpracy osoby, które:

^

doświadczają niepokoju w związku ze swoim funkcjonowaniem poznawczym

^

podejrzewają u siebie ASD, ADHD lub inne zaburzenia neurorozwojowe

^

mają zaburzenia pamięci, uwagi w przebiegu zaburzeń neurologicznych lub neurorozwojowych

nicola Łazarów

Psycholożka, socjoterapeutka w szkoleniu, trenerka umiejętności społecznych

Zajmuję się terapią psychologiczną młodzieży i osób dorosłych, które mają poczucie wewnętrznego konfliktu, doświadczają trudności w relacjach, zmagają się z cierpieniem, lękiem i dyskomfortem w życiu. Pomagam przezwyciężyć kryzysy rozwojowe i sytuacyjne, towarzyszę w poznawaniu siebie i swoich emocji. Konsultuję i wspieram również rodziców dzieci w każdym wieku. Pozwalam zobaczyć świat oczami dziecka, wspieram w rozumieniu dziecięcych emocji i trudnych zachowań oraz zachęcam do wspólnego poszukiwania i rozpoznania kryjących się za tym potrzeb.

Wykonuję diagnozy neuropsychologiczne dzieci i młodzieży. Badam zdolności intelektualne oraz oceniam rozwój pod kątem ADHD, spektrum autyzmu i zaburzeń integracji sensorycznej.

Wykształcenie i doświadczenie

W kontakcie z drugim człowiekiem staram się stworzyć atmosferę pełną akceptacji, bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Pracuję w oparciu o nurt psychodynamiczny.

Usługi, które świadczę:

 • terapia psychologiczna młodzieży i osób dorosłych,
 • konsultacje psychologiczne rodziców dzieci w każdym wieku,
 • diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży 

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (w trakcie)
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w KCP (w trakcie)
 • Psychologia UAM (2022)

Doświadczenie:

 • ośrodki psychologiczno-terapeutyczne
 • przedszkole Leonardo

 

Zapraszam do współpracy osoby, które:

^

zmagają się z kryzysem lub chcą wprowadzić zmiany do swojego życia

^

odczuwają cierpienie i dyskomfort psychiczny

^

podejrzewają zaburzenia neurorozwojowe lub widzą potrzebę zbadania zdolności intelektualnych u swojego dziecka

Ewa mikołajczak

Psycholożka, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień

Od kilkunastu lat  pracuję terapeutycznie zarówno indywidualnie, jak i grupowo z osobami, które mają trudności z powodu niezdrowych nawyków, cech swojej osobowości, zaburzeń emocjonalnych, doświadczają sytuacji kryzysowych, czy problemów w relacjach z innymi. 

Do kontaktu zapraszam osoby zmagające się z różnymi trudnościami, które chcą lepiej rozumieć siebie i innych, doświadczyć zmiany, rozwoju w życiu osobistym czy zawodowym.

Pracuję w oparciu o nurt psychodynamiczny.

Wykształcenie i doświadczenie

Usługi, które świadczę:

 • psychoterapia dorosłych

Wykształcenie:

 • Studium Terapii Uzależnień, Specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu – 1815) (2008)
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (2007)
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia (2007)
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (2002)
 • Psychologia UAM (2004)

Doświadczenie:

 • poradnie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień (psychoterapia indywidualna i grupowa)
 • prowadzenie warsztatów i działań związanych z rozwojem osobistym i aktywizacją zawodową

 

Zapraszam do współpracy osoby, które:

^

mają problemy ze zmianą swoich nawyków i zachowań

^

doświadczają trudności w relacjach z innymi, z poczuciem własnej wartości czy tożsamości

^

są w kryzysie lub chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu

Michalina pawlak

Psycholożka, psychoterapeutka w szkoleniu

Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. Satysfakcję daje mi praca z młodymi dorosłymi, którzy przeżywają dylematy i powoli zwracają się w stronę budowania dojrzałego życia jako odrębne od rodziców jednostki. Wielu moich pacjentów to młode matki, osoby w kryzysie, osoby w poczuciu wewnętrznego konfliktu i niezadowolenia z życia.  

Moja praca polega na dostarczaniu nowego rozumienia rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej danej osoby. Pochylamy się nad nieuświadomionymi mechanizmami działania, wewnętrznymi konfliktami i potrzebami. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wykształcenie i doświadczenie

Usługi, które świadczę:

 • psychoterapia dorosłych
 • psychoterapia nastolatków (od 15 r.ż.)

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (2020-obecnie)
 • Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia” (2021)
 • Studia magisterskie Psychologia UAM (2019)

Doświadczenie:

 • poradnie zdrowia psychicznego 
 • staże w placówkach ochrony zdrowia psychicznego

Zapraszam do współpracy osoby, które:

^

mają trudności w zakresie kontroli emocji i zachowują się impulsywnie

^

doświadczają niepokoju i dyskomfortu psychicznego, zaburzeń osobowości

^

mają problemy w relacjach interpersonalnych czy sferze seksualnej

Martyna prabucka

Psycholożka, psychoterapeutka

Od wielu pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi i nastolatkami, którzy doświadczają stanów depresyjnych, nadmiernego lęku, niepokoju czy innych problemów emocjonalnych. Pomagam ludziom doświadczającym trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, którym doskwierają objawy o podłożu psychosomatycznym lub mają chęć zmienić coś w swoim funkcjonowaniu. Udzielam wsparcia osobom, które przeżywają kryzys w życiu, borykają się z utratą kogoś bliskiego lub doświadczają innych zmian, które sprawiły, że dotychczasowe mechanizmy radzenia sobie przestały działać. 

Psychoterapię prowadzę w nurcie psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wykształcenie i doświadczenie

Usługi, które świadczę:

 • psychoterapia dorosłych
 • psychoterapia nastolatków (w każdym wieku)

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (2021)
 • Psychologia UAM (2013)
 • Kurs Przygotowania Pedagogicznego UAM (2013)
 • Etnologia i Antropologia Kulturowa UAM (2012)

Doświadczenie:

 • ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy EMEDEA
 • szpitale psychiatryczne
 • placówki oświatowe

Zapraszam do współpracy osoby, które:

^

doświadczają kryzysów rozwojowych

^

cierpią z powodu stanów depresyjnych, nadmiernego lęku

^

mają rozpoznane zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości

U

pierwszy krok

Konsultacja

Razem zbudujemy przestrzeń, w której Twój głos zostanie wysłuchany, a Twoje emocje zaopiekowane.

Pojawiają Ci się pytania?
Część odpowiedzi zebraliśmy w zakładce „Kontakt”.
Na pozostałe chętnie odpowiemy.