Jak przygotować się do badania – diagnoza adhd i badania neuropsychologiczne

1.

termin

Zadzwoń do nas, żeby zarezerwować termin badania.

Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy.

2.

czas

Badanie dorosłych trwa
od 2 do 4h jednego dnia.

Badanie dzieci i młodzieży podzielone jest na kilka spotkań po ok. 60 minut rozłożonych w czasie.

3.

co zabrać

 • Przemyśl cel badania i zapisz sobie najważniejsze objawy.
 • Zbierz informacje od osób, które mogą mieć przydatne spostrzeżenia w tym temacie (czy zauważyły jakieś objawy, jakie, od kiedy).
 • Skompletuj dokumenty (dokładnie opisane poniżej).

szczegóły procesu

dla kogo badania

Badamy podłoże trudności, z którymi zmagają się pacjenci niezależnie od wieku. Prowadzimy diagnostykę pod kątem:

 • Rozwoju zdolności intelektualnych i poznawczych.
 • Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem
  uwagi (ADHD).
 • Zaburzeń neurorozwojowych (niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia komunikacji, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia integracji sensorycznej, ADHD, ADD i in.).
 • Trudności poznawczych np. z koncentracją, pamięcią, orientacją, uczeniem się, budowaniem wypowiedzi.
 • Podejrzenia lub oceny przebiegu chorób Parkinsona, Alzhaimera oraz funkcjonowania poznawczego osób po udarach lub poważnych urazach głowy.
 • Podłoża tików u dorosłych i dzieci.

Dostępne testy:

 • Skala Inteligencji Stanford-Binet V
 • Test MOXO
 • Wiedeński System Testów
 • Kalifornijski Test Uczenia się Słuchowego i inne testy neuropsychologiczne dobierane indywidualnie do wieku i trudności osoby badanej.
"

badanie
nastolatka

Zaczynamy od rozmowy z rodzicami. 

Po konsultacji rodzicielskiej następują spotkania psychologa z dzieckiem / nastolatkiem. Ich ilość zależy od celu badania i możliwości współpracy ze strony dziecka. Niektóre dzieci są bardziej lękliwe, potrzebują więcej czasu na adaptację do sytuacji. Inne mają kłopoty z wydłużonym skupieniem i będą pracowały nad zadaniami krócej. Przy dobrej wydolności psychofizycznej nastolatka psycholog może zalecić dłuższe niż 60 min spotkania diagnostyczne. 

Cały proces zamyka konsultacja podsumowująca z rodzicami i przekazanie wyników badania.

Na badanie zabierz ze sobą:

9
Posiadane opinie, diagnozy psychologiczne lub orzeczenia
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

9

Dokumenty ze szkoły, w których opisano obraz funkcjonowania Twojego dziecka.

9

Wyniki badań obrazowych mózgu (tomograf lub rezonans głowy), EEG jeśli były wykonywane.

9

Wyniki diagnoz integracji sensorycznej.

9
Karty informacyjne ze szpitala:
z oddziału neurologii, psychiatrii lub dokumentację z poradni.

badania osoby starszej lub niesamodzielnej

Na wizytę diagnostyczną zapraszamy osobę badaną wraz z opiekunem.

Podczas spotkania przeprowadzimy:

 • wspólną rozmowę
 • osobny wywiad z opiekunem
 • indywidualne badanie osoby chorej

W przypadku osób, które mają trudności w poruszaniu się możliwa jest wizyta domowa (na terenie Poznania i gminy Kórnik).

Na badanie zabierz ze sobą:

9

Opisy badań obrazowych mózgu (tomografia lub rezonans głowy).

9

Karty informacyjne ze szpitala:
z oddziału neurochirurgii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji neurologicznej, geriatrii lub dokumentację
z ww. poradni.

9

Wyniki dotychczasowych badań lub opinii neuropsychologa, psychologa, czy neurologopedy.

9

Listę przyjmowanych leków.

9

Okulary do czytania, aparat słuchowy.

badania osoby dorosłej adhd lub neuropsycho-logiczne

Na wizytę diagnostyczną zapraszamy wyłącznie Ciebie wraz z dotychczasową dokumentacją.

Najpierw przeprowadzimy dokładny wywiad. Po nim przystąpimy do badania.

Diagnozę osoby dorosłej możemy uzupełnić rozmową z osobą bliską,
która dobrze Cię zna.

Wywiad z członkiem rodziny odbywa się telefonicznie w innym terminie. Zakres rozmowy zostanie z Tobą ustalony podczas spotkania diagnostycznego.

Przekazanie wyników badania odbywa się osobiście lub pocztą na wskazany adres pocztowy. Omówienie diagnozy jest wliczone w cenę badania.

Na badanie zabierz ze sobą:

9

Posiadane diagnozy psychologiczne, opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

9

Karty informacyjne ze szpitala z oddziału neurologii, psychatrii lub dokumentację z poradni.

9

Wyniki badań obrazowych mózgu (tomograf lub rezonans głowy) lub EEG jeśli były wykonywane.

9

Wyniki diagnoz integracji sensorycznej.

9

Dokumenty ze szkoły, w których opisano obraz Twojego funkcjonowania w szkole.

poznajmy się

specjaliści
od badań

W Uważnej Pracowni Terapii oferujemy także usługi z zakresu rehabilitacji neuropsychologicznej.

W przypadku rozpoznania ADHD dostępna jest psychoedukacja dla osób dorosłych i nastolatków. Towarzyszymy Ci w dalszej pracy nad sobą.